• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/nurullah kazan
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324344126
  • https://www.twitter.com/nurullah kazan
  • https://www.instagram.com/kazan.nurullah
  • https://www.youtube.com/nurullah kazan
Site Haritası
DİNİ BİLGİLER
ETKİNLİK TAKVİMİ
osmanlı.padihşahlar

  

  


 Site Haritası
               ANASAYFA

               İLAHİKASİDELER

               TİMURTASHOCA

               HAKİKİ KESTANE BALI

               Hz-Yusuf-Filmi

               DİNİ SOHBETLER

               FORUM

               İLAHİM.ORG

               BELGESELLER

               ORMAN GÜLÜ/KOMAR BALI

               AHİRET GÜNÜNE İMAN

               DOSTFM

               AKLIN DİNDEKİ YERİ

                     Akıl herkeste eşit mi?

                     Akıl ve Mutezile

                     Doğruyu bulmak için güzel bir dua

                     Kadın, erkek ve akıl

                     Aklın tefsiri

                     Akılla nakil çakışırsa

                     Akla olan ihtiyaç

                     Aklın dinde önemi büyüktür

                     Din ne diyor o önemli

                     İman ve akıl

                     Peygamber gönderilmeseydi

                     Akıl büyük nimettir

                     Akıllı kimdir

               CİCEK BALI

               FOTOĞRAF GALERİSİ

               canlidinlefm.com

               ALLAHA GÜVENMEK VE TEVEKKÜL

                     Edepsiz şair

                     Kim Allah için olursa

                     İnsanlara ihtiyacını söylemek

                     Tefviz şiirinin açıklaması

                     Mekr-i ilahi ne demektir

                     Allah bes, bâki heves

                     Allah Cennette görülecektir

                     Allah’ın halifeleri vardır

                     Allahü teâlâyı anmak

               MESAJ PANOSU

               ALLAHa İMAN

                     Mutezile, cebriyeci ve ateist

                     Allahü teâlâ ilah değil mi?

                     Allah’ı kim yarattı denemez

                     Bir üniversiteliye cevap

                     Allah’ın birliğini ispat

                     Körü körüne inanmak mı?

                     Tefekkür ne demektir?

                     Allah’a iman nedir?

               AKRAFM

               ALLAHIN İSİM VE SIFATLARI

                     Gayret-i ilahiyye

                     Allahü teâlânın gayret etmesi

                     Hâlık’ı mahlûka benzetmek

                     Rahman ve Rahîm isimleri

                     El-Kuddüs ismi

                     El-Melik ismi

                     Erkek şahıs zamiri

                     Allah niye biz veya o diyor?

                     Allah’ın işitmesi ve görmesi

                     Es-Selâm ismi

                     Allah ismi

                     Allah dünyada da ceza verir

                     Allah mekândan münezzehtir

                     Allah intikam alır

                     Allah yerine tanrı ve başka isimler söylemek

                     Allah’a nur demek uygun mu?

                     Allah’ın azabı şiddetlidir

                     Allah’ın huzuruna durmak

                     Allah’ın isimleri (Esma-i hüsna)

                     Allah’ın rahmeti ve gazabı

                     Gaybı kim bilir?

                     Allahü teâlânın sıfatları

                     Müşebbihe veya mücessime

                     Rahmeti gazabını aşmıştır

               RADYOİHSAN

               İLETİŞİM

               DİNİMİZ İSLAM

               ALLAH SEVGİSİ VE ALLAH KORKUSU

                     Allah’ı sevmek ve tanımak nasıl olur?

                     Allah ve Resulünü çok sevmek için

                     Kork Allah’tan korkmayandan

                     Yalnız Allah’tan korkmak

                     Gözyaşı rahmettir

                     Aşk, sevgi ve heves

                     Allah güzeldir, güzeli sever

                     Aşk, sevgi ve heves

                     Allah korkusunun alameti

                     Allah sevgisinin alameti

                     Allah’ı sevmenin sebepleri

                     Allah’ın sevgi ve rızasına kavuşmak için

                     Sevgi ve korku nasıl olur?

                     Sevgiye gevşeklik sığmaz

               ALLAHU TEALA VE ADELET

                     Önce ölenin suçu

                     Sakatların suçu yok

                     Sorgusuz ceza

                     Kâfir ülkesinde doğanlar

                     Ağır yük yüklemek

                     Allahü teâlânın adaleti

                     Herkes eşit yaratılsaydı

                     Suçluya ceza zulüm müdür?

               RADYOİSLAM

               RADYONEBİ

               BAZI SURELERİN FAZİLETİ

                     Kur’an, müminler için şifadır

                     Kur’an-ı kerimde nesh vardır

                     İhlas suresinin fazileti

                     Kur’an-ı kerimle ilgili çeşitli sorular

                     Kur’an-ı kerimde sayı yok mu?

                     İslam harfleri

                     Âyetlere tarihsel demek

                     Maide suresi

                     Âl-i İmran suresi

                     Bekara suresinin fazileti

                     Nisa suresi

                     Fatiha suresinin fazileti

                     Âmenerresülü'nün fazileti

                     Kur’anda Yahudi ve Hıristiyanlar

                     En’am suresi

                     Âyet-el kürsinin fazileti

                     Bekara suresi

                     A’raf suresi

               BİRKAÇ HIRİSTİYANLA DİYOLOG

                     Müslüman olma sebepleri

                     Papazların isyanı

                     Yehova şahitleri kimdir

                     Joseph Barnabas kimdir

                     Misyonerlerin uydurduğu hikaye

                     Hazret-i İsa’ya niçin Ruhullah deniyor

                     Hıristiyanlık ve akılcılık

                     Hazret-i İsa insan idi, ona tapılmaz

                     Allah mekandan münezzehtir

                     Bir misyonerle diyalog

                     Hayret! İncili de inkâr ettiler

                     Budizm

                     Çin Fağfuru ve iki Cizvit papazı

                     Baba kelimesinin anlamları

                     Dört İncilden hangisi orijinal

                     Mecusilik

                     Mecusilik

                     Misyoner faaliyetleri

                     Musevilik ve İsevilik

                     Noel Baba efsanesi

                     Semavi dinlerde iman

                     Brahmanizm

                     Süryaniler

                     Allah birdir, niçin Biz deniyor

                     Mesih ne demektir

                     Kur’anda Hıristiyanlar

                     Hıristiyanlıkta devlet idaresi

                     Lamaizm

                     Hazret-i İsa ve Yılbaşı

                     Allah’ın dinine uymak

                     Bir hıristiyana cevaplar

                     Hıristiyanlıkta Teslis inancı

                     Şamanizm

                     Hinduizm

                     Hıristiyanlıkta akıl ermez inançlar

                     Hazret-i İsa’nın kurban edilmesi

                     Hazret-i İsa Peygamberdir, ona tapılmaz

                     Bugünkü Tevrat ve İnciller

                     Eflatun ve Hıristiyanlık

                     Dinlerdeki farklı hükümler

                     Hazret-i İsa gökten inmeyecek mi?

               HASANIN SİTESİ

               DİNİMİZ VE DİĞER DİNLER

                     İlmin önemi (şiir)

                     Üstad ne demektir?

                     Hatasız âlim kimdir?

                     İnternet ve diğer yayın vasıtaları

                     Kevseri ve Şah Veliyyullah

                     Maksatları âlimler köprüsünü yıkmak

                     Bilmemek özür olur

                     Dinimizde ilmin ve âlimin yeri

                     En iyi ve en kötü insanlar

                     Fıkıh ilminin önemi

                     Gün günü arattırır

                     İlim öğrenen ve öğreten

                     İslam âlimi kime denir

                     Kötü âlimler, din iman hırsızlarıdır

                     Müftünün sözü

                     Âlimin de kötüsü olur

                     Âlimler de insandır

                     İlmi gizlemek

                     İmam-ı a’zam bu ümmetin ışığıdır

                     Fetva vermenin mesuliyeti

                     Bilmiyorum denir mi?

                     Âlim övünmez

                     Âlimin dindeki yeri

                     Âlimlere nasıl tâbi olunur

                     Doğruyu yanlışı ayırmada ölçü

               İSLAMİ RADYO

               İLAHİFM

               DİNİMİZ VE FEN

                     Uçan daireler ve UFO yalanları

                     Darwin ve Evrim Teorisi

                     İslami ilimler ikiye ayrılır

                     Matbaanın geç gelmesi

                     Dinimizin tecrübeye verdiği önem

                     Fennin ilerlemesi ve dinimiz

                     Hastalıktan korunmak

                     Kâinatın genişlemesi

                     Müslüman fen adamları

                     Dinimiz ilerlemeyi emrediyor

                     Fen ve gelişmeler

                     Genetik kopyalama

               DOGRU İMAN BİLGİLERİ

                     Türk Müslümanlığı ne demek?

                     Âyetlere tarihsel demek

                     Elbette müminim

                     Tanrı var diyen dinsiz

                     Günah işlemek ve iman

                     Dinde on esas

                     İman ve İslam farklı mıdır?

                     Fıkh-ı ekberden parçalar

                     Hidayet nedir?

                     Doğru iman ve imanı korumak

                     Ehl-i kıble kime denir?

                     Ehl-i sünnet itikadı

                     İmanın alameti

                     İmanın kısımları

                     İmanın ve İslam'ın şartları

                     İmanın zirvesine çıkmak

                     İnanmak ihtiyaç mı?

                     İslamiyet’ten haberi olmayanlar

                     Kelime-i şehadeti söylemek

                     Kelime-i tevhidin manası

                     Ölmeden önce Allah’a ulaşmak

                     Tahkiki imanın tehlikesi

                     Zerre iman ne demek?

                     Yanlış yazıyorsunuz

                     Yeni Müslüman olan

                     Hubb-i fillah ve buğd-i fillah

                     İman nedir?

                     Emali kasidesi

                     Gayba iman esastır

                     İman azalıp çoğalmaz

                     İmanda iki önemli şart

                     Allah’a inandım demek yeter mi?

                     Aşırı dincilik

                     Amel imandan parça değildir

                     Allah’ın rahmeti lüzumsuz değildir

                     İman ve İslam

                     Allah var demek yeter mi?

               İLAHİRADYOSU

               CANLİFM

               EMRİ MARUF VE NEHY-İ MÜNKER

                     Emr-i maruf - Fitne çıkarmak

                     Müjdele, nefret ettirme!

                     Kanunlara karşı gelinmez

                     Kork Allah’tan korkmayandan

                     Müdahene ve müdara ne demektir?

                     Müslümanın davranışı

                     Kötüyü düzeltmek

                     Tartışmanın on zararı

                     Yol levhası olmak

                     Çifte standart ve müdara

                     Dini anlatırken nelere dikkat etmeli

                     Doğruya doğru demek

                     Emr-i maruf nehy-i münker nedir

                     Emr-i marufla ilgili çeşitli sorular

                     Fitne çıkaran lanetliktir

                     Cihad ve fitne

                     Hakkı ve sabrı tavsiye

                     Hicret etmenin önemi

                     Münakaşa etmek dostluğu giderir

                     Sultana itaat gerekir

                     Yanlış konuşanları tenkit etmek

                     Amellerin en kıymetlisi

                     Hak Yoldakiler

                     Herkese aynı şeyi söylemek doğru mu?

                     Hidayete sebep olmak

                     Emr-i marufun önemi

                     Dinin emrini bildirmek

                     Emr-i maruf ve cihad

                     Kırkıncı yılımız

                     Allah ile kul arasına girilmez mi?

                     Âmire itaat dinin emridir

                     Cihadın dindeki yeri

                     Din adına dinin dışına çıkmamalı

                     Kadının cihadı

               http://www.kuran-ikerim.org/

               FELSEFE NEDİR?

                     Sual: Felsefe nedir?

                     İnanmak ihtiyaç mı?

                     İslam felsefesi ve filozofu yoktur

                     Tasavvuf ve felsefe

               KURAN-I KERİM

               HANİF DİNİ, İBRAHİMİ DİN NEDİR?

                     Hanif dini ne demek?

                     Hanif diye bir din yoktur

                     Hanif dini nedir?

                     Selamın sünnet şekli

                     Ebu Hanife ne demek?

               KUNFEYEKUN.ORG

               HELAL VE HARAM

                     Yeme içme adabı

                     Kur'an-ı kerim ve balık

                     İçki, dinimiz ve sağlığımız

                     İlaçlara konan alkol maddeleri

                     Kişiye göre haram helal değişir mi?

                     Yemekten önce ve sonra dua etmek

                     Yiyip içmekle ilgili çeşitli sorular

                     Tavuk yemek

                     Mecusinin yemeği ve zulmet

                     Yiyip içmesi haram olan şeyler

                     Şüpheli gıdaları yemek

                     Gıdalarda ihtiyat

                     Hayvan sakatatları

                     Helal gıdanın önemi

                     Boza

                     Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar

                     Gayri müslimlerin yemeklerini yemek

                     Yiyeceklerdeki kurt

                     Zekat-ı şer'i ne demektir?

                     Besmele

                     Soğan sarmısak yemek yasak değildir

                     Yabani meyveleri yemek

                     Komşunun sarkan meyveleri

                     Madımak toplamak

                     Midye kültürü

                     Yemeklere alkol katmak

                     Helal gıda aramak

                     Kımız, kefir ve kombu çayı

                     Çiğ et ve çiğ sebze yemek

                     Çay-kahve faydalı, tütün zararlıdır

                     Domuz eti yemek haramdır

                     Etkisi kesin olan ilaçlar

                     Gazoz ve kola içmek

                     Hayvan kesimi

                     Az alkole fetva vermek

                     Bira mayası

               HIRİSTİYANLIK

                     Bugünkü Hıristiyanlığın esasları

                     Hıristiyanlık nedir

                     Hıristiyanlığı bozanlar kimlerdir

               İMREN.ORG

               İBADETLERİMİZ

                     Onda birini yapan kurtulur

                     En kıymetli ibadet

                     Hoşgörü ne demektir?

                     Din düşmanlarının taktikleri

                     Dine uymanın faydası

                     Dinimiz ve adalet

                     İlim, amel, ihlas

                     Çoğunluğa uymak gerekir mi?

                     Şartsız söylenenler

                     Şartsız söylenenler

                     Haramla helal çakışırsa

                     Dinde zorluk yoktur

                     Dinimizle ilgili çeşitli sorular

                     Günahkârın ibadeti

                     İbadetlerin kabul olma şartları

                     İbadetlerin kabul olma şartları

                     Dinde zorlama yoktur

                     Salih ameller

                     Emir ve yasak Müslüman içindir

                     İbadeti gizlemek

                     İrticanın Müslümanlıkla ilgisi var mı?

                     Müslümanlar niçin geri kalmıştır

                     Kurtuluş için yedi geçit

                     Sahih olması için

                     En faziletli şeyler

                     İbadet nedir?

                     Irkların meydana gelişi

                     Köle ve cariye nedir?

                     Özgürlük ve istediğini yapmak

                     Zayıf kavle uymak

                     Din adına dinsizlikler

                     Dini emirlerde mantık aramak

                     Uykudaki sevab ve günah

                     İdare şekilleri

                     Kâfirlerin ve bid’at ehlinin iyilikleri

                     Batılı meşhurların İslam hayranlığı

                     Önemlinin de önemlisi

                     Sıkıntıda ibadet

                     Beş katlı İslam binası

                     Çalışmak ibadet mi?

                     Dindeki emir ve yasakların hikmetleri

                     Efâl-i Mükellefîn

                     Kabahat gizli olmalı

                     Dinde temel sayılan 8 madde

                     İşe giderken niyet

                     Niçin Müslüman oldular

                     Farzdan daha sevab olan nafile

                     İbadetin faydası kime?

                     İslam terörü olmaz

                     Neşe ile ibadet yapmak için

                     Sevgi varsa kural işlemezmiş

                     Dinimizde temizliğin önemi

                     Gençlikte yapılan ibadetler

                     İbadetlerin hikmetleri

                     Dinimizde kadının yeri

                     Ameller yedi türlüdür

               RADYO ALLAH İÇİN

               KAZA VE KADERE İMAN

                     Nasip meselesi

                     Her işin yaratıcısı

                     Allah layık olanı alçaltıp yükseltir

                     Cebriye ve mutezile

                     İntihar eden de eceliyle ölür

                     Kader değişir mi?

                     Âyetler, âyetleri açıklar

                     Dilemek ve razı olmak

                     Kadere iman

                     Evlenmek ve kader

                     Kaza ve kader ile ilgili çeşitli sorular

                     Levh-i mahfuz ve ümm-i kitap

                     Hayır da, şer de Allah’tandır

                     Herkes istediği trene binebilir

                     İrade-i cüziyye nedir

                     Kader ve kanaat

                     Kaderi bilmeyenler

                     Kimse kimsenin rızkını yiyemez

                     Açlıktan ölmek

               DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGI

               KUR`ANDA ÇELİŞKİ YOKTUR

                     Yer mi önce gökler mi?

                     İnsanın yaratılışı

                     Sütün meninin oluşumu

                     Yer ve göklerin yaratılışı

                     Zalimler ve hidayet

                     Allah salevat getirir mi?

                     Kürsü ne demektir?

                     Putlar niye Cehenneme gidecek

                     Vekil asıl gibidir

                     Kur'anı herkes anlayabilirmiş

                     Kâbeye giren emniyettedir

                     Bir bilene sor demek

                     Cinler niçin yaratıldı

                     Bir müslüman kaç kişiye eşittir?

                     Namuslu kadına iftira

                     Kıyametteki üç grup

                     Ateist ve bakteri

                     Bin yıl elli bin yıl

                     Cehennemdekilerin gıdası

                     Yahudi ve Hıristiyanlar

                     İblis melek mi, cin mi?

                     Müteşabihat nedir

                     Neden yeni din gönderdi

                     Allah beddua eder mi?

                     Kur'anda çelişki olmaz

                     Kadınları dövmek

                     Mekke'nin Rabbi olur mu?

                     En güzel varlık

                     İnsan niye yaratıldı

                     İtaat, isyan ve imtihan

                     Cennet ve Cennetler

                     Allah niye biz ve o diyor

                     Allah'ın Kanunları değişmez

                     Müşriklere hakaret

                     Affedici olan cezalandırmaz

               KUR`ANIKERİM MUCİZELERİ

                     Mucizelerin en büyüğü

                     Kur'an-ı kerimin mucize oluşu

                     Kur’an-ı kerim değiştirilemez

                     Kur'an-ı kerim Allah kelâmıdır

                     Kur’an-ı kerim değişmemiştir

                     Kur'an-ı kerimin benzeri

                     Kur’an-ı kerim mahlûk değildir

                     Garplı âlimlerin Kur’an hayranlığı

               KUR`ANI KERİM OKUMAK VE DİNLEMEK

                     Mushaf abdestsiz tutulabilir mi?

                     Kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek

                     Dinlemek daha sevabdır

                     Ücretle Kur’an okumak

                     Mushaf’ı Türkçe harflerle yazmak

                     Kur’an-ı kerimi öğrenmek ve okumak

                     Hatim bir kişinin okumasıdır

                     Kabristanda Kur’an okumak

                     Kur'an-ı kerim okumanın edebi

                     Hatim sevabı

                     Kıraat ilmine dair

                     Kur'an-ı kerim okumak ibadet mi?

               MEAL VE TEFSİR OKUMAK

                     Dinimizde tevilin yeri

                     Kur’an-ı kerimi tercüme etmek

                     Siz hiç düşünmez misiniz?

                     Âyet ve hadisten delil göstermek

                     Anlamadan Kur'an okumak

                     Âyet ve hadisten delil göstermek

                     Kur’an-ı kerim niçin Arapça

                     Kur’an-ı kerimi herkes anlayamaz

                     19’cular ve Siccin

                     Anlayabilmeniz için Arapça indirdik

                     Âyeti farklı yorumlamak

                     Din nereden öğrenilir?

                     Meal okumanın neticesi

                     Çağa göre tefsir olmaz

                     Yetmiş iki sapık fırka nasıl ortaya çıktı

                     Mezhebe göre tefsir

                     Rüzgâr eken

                     Türkçe Kur'an yazılamaz mı?

                     Kur’ana mâna vermek

                     Kur’an-ı kerim kim için indi?

                     Kur’an-ı kerimdeki mecazlar

                     Kur’an-ı kerimi nasıl anlarız

                     Meal Allah kelamı mıdır?

                     Meal ve tefsir okumak

                     Müteşabih âyet ve hadisler

               MEZHEP VE MEZHEPSİZLİK

                     Ehl-i sünnet itikadını ortaya koyan

                     Dinde bölücülük yoktur

                     Doğru yolu bulmak için dua

                     Ehl-i kıble ve ehl-i sünnet olmak için

                     İmanda, itikadda tek mezhep vardır

                     İmanda itikadda tek mezhep vardır

                     Ehl-i sünnet vel cemaat

                     İttifak ve ihtilaf

                     Mezhepsizlik şu’rası

                     Maturidilik ve akılcılık

                     Sahabenin mezhebi nedir

                     Doğru yolda olmanın şartları

                     Dört mezhepten birine uyulmazsa

               NEBİ VE RESUL NEDİR?

                     Kitab-ı mukaddeste Ahmed ismi

                     Resulullah efendimizin vefatı

                     Vedâ Hutbesi

                     İslam peygamberi demek

                     Peygamberlerin en üstünü

                     Peygamberlerin en üstünü

                     Seyyidlere hürmet

               NELERİ KULLANABİLİRİZ

                     Duvara resim asmak

                     Evde hayvan beslemek

                     Başkasının malını izinsiz kullanmak

                     Resim yapmak

                     Cinsiyet değiştirmek

                     Organ bağışı ve nakli

                     Hayvanlara eziyet vermek

                     Kaş aldırmak

                     Çeşitli sual ve cevaplar

                     Domuzun derisi de necistir

                     Televizyon seyretmek

                     Hastaya kan vermek

                     Kurşun döktürmek

                     Yüzük takmak

                     Vücuttaki kılları temizlemek

                     Çocuklara oyuncak bebek almak

                     Botoks yaptırmak

                     Nazar boncuğu

                     Küçük mushaflar

                     Peruk kullanmak

                     Şık giyinmek

                     Estetik ameliyat

                     Haç, zünnar vs.

                     Haram ve iyi niyet

                     Altın gümüş eşya kullanmak

                     Kimyevi değişmeler

                     Kına yakmak

                     İnsan parçasını kullanmak

                     İpek kullanmak

                     Besmeleyi okunamayacak şekilde yazmak

                     Kadınlara ve erkeklere benzemek

                     Dövme yaptırmak

                     Gözlere sürme çekmek

                     Ağaç dikmenin önemi

                     HARAM OLAN ŞEYİ İLAÇ OLARAK KULLANMAK

                     Bone kullanmak

               TARİHTE MEDENİYETLER

                     Tarihte medeniyetler

                     İlk insanlar vahşi miydi?

                     Medeniyetin beşiği neresi

                     Allah çalışana verir

                     Büyük devlet olmanın sırrı

                     Alman Prof. Neumark’ın itirafları

                     Dört bin yıl önce beyin ameliyatı

                     Allah bize niye yardım etmiyor

               TEK HAK DİN

                     Ehl-i kitabın durumu

                     Hak din İslam’dır

                     Hak olan din hangisidir

                     Hıristiyan Müslüman mukayesesi

                     La ilahe illallah diyen Cennete girer mi?

                     Peygamberimize inanmayan mümin olamaz

                     İnanca saygı

                     Evrensel hak din yalnız İslam’dır

                     Allah’a iman ne demektir?

                     Allah’ın azabı çok şiddetlidir

                     Dinlerin ortak noktası olur mu?

                     Müşriklerle işbirliği

                     Tarihsel âyet olmaz

                     Yahudi hayranlığı

                     Küfürle iman birleşmez

                     Mason Abduh taraftarı

                     İzzet ve şeref isteyen

                     Kâfire, kâfir denmez mi?

                     İki dine uymak

                     Mazlum Hıristiyanlar

                     Tebliğ nasıl olur?

                     Allah’a inanan gayrimüslim

                     Cennete Müslüman olan girer

                     Ehl-i kitaba Cennetlik diyenler

                     Eski ve yeni Hıristiyanlar

                     Hoşgörülü olmak

                     Hazret-i İbrahim’e iftira ediyorlar

                     Gayrimüslim şehit olmaz

                     Gayrimüslimleri sevmek

                     Hak dinler

               UYDURMA HADİS OLURMU

                     Sevap olan bir şeye hata denmez

                     Uydurma sanılan hadisler

                     Hadis-i kudsi

                     Resulullahın vârislerine güvensizlik

                     Hadis-i şeriflerin çeşitleri

                     Hazret-i Ebu Hüreyre’nin çok hadis rivayet etmesi

                     Resulullahın vârislerine güvensizlik

                     Ehl-i sünnet kitaplarında uydurma hadis yoktur

                     Hadis uydurmanın cezası büyüktür

                     Âlimlere olan itimadı sarsmak

                     Farklı ictihad ve farklı hadisler

                     Hadis-i şeriflerin sayısı

                     İmam-ı a’zamın hadis bilgisi

                     Hadis-i şerifleri anlamak

               VEHBİ İLİM VE İLHAM

                     İlim hocadan öğrenilir

                     Dinde şahsi görüş olmaz

                     Vehbi ilim ve ilham senet değildir

               YAHUDİLİK

                     Bugünkü Tevrat ve İnciller

                     Kur’anda Yahudiler

                     Yahudilik, Tevrat ve Talmud

                     Sebeciler Yahudilere benziyor

                     İsrail oğulları

               YALNIZ KUR`AN DİYENLER

                     Peygambersiz din olmaz

                     Hadis-i şeriflerin yazılması

                     Kur’andan başka delil var mıdır?

                     Sünnet de delildir

                     Hadis-i şerifleri inkâr

                     Kur’anda her şey açık değildir

                     Kur’anist denilen türediler

                     Resulullah Kur’anı açıkladı

                     Dinde dört delil vardır

                     Hadis-i şerif düşmanlarının hilesi

               YARATMAK ALLAHA MAHSUSTUR

                     Tabiata yaratıcı denir mi?

                     Ahsen-ül-hâlıkîn ne demek?

                     İnsan bir şey yaratamaz

                     Allah’ın yaratması iki türlüdür

                     En güzel şekilde yarattık

                     İnsan acizliğini idrak etmeli

                     Kün feyekün (Ol denince olur)

                     Yaratmak değil keşfetmek denir

                     Yarattığı her şeyde nice hikmet var

Nizam-ı Alem Ocakları

    FACEBOOK SAYFASI

  


Anket
Kur'an-ı Kerim'in günlük yaşantımızda Hangi amaçla Okuyorsunuz
AlışSatış
Dolar32.133132.2619
Euro34.919335.0592
Hava Durumu
DOST SİTELER

 

Osmanlı Padihşahları