• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/nurullah kazan
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905324344126
  • https://www.twitter.com/nurullah kazan
  • https://www.instagram.com/kazan.nurullah
  • https://www.youtube.com/nurullah kazan
Site Haritası
DİNİ BİLGİLER
ETKİNLİK TAKVİMİ
osmanlı.padihşahlar

  

  


Dört İncilden hangisi orijinal

Dört İncilden hangisi orijinal
Bir okuyucumuz, Türkçe yayınlanan bir hıristiyan sitesindeki misyonerlerle yaptığı münazarayı bize göndermiş. Olduğu gibi yayınlıyoruz
Okuyucumuz onlara soruyor:
Allahü teâlânın İsa aleyhisselama vahyettiği İncil ne olmuştur, şimdi nerededir?
Bozulmamış gerçek İncili merak ediyorsan, bu sitede bedava İncil bölümü var orayı tıklayıp bir İncil alabilirsin ve eline geçen o İncil senin merak edip aradığın İncildir.
CEVAP
Yani orijinal İncil bu diyorsunuz. Niye İnciller demiyor da İncil diyorsunuz? 4 İncilden hangisi orijinal? Allah’ın vahyettiği İncili, Yahudiler, İseviliğe düşman oldukları için İsevi görünüp değiştirdiler. Bu yüzden sayısız İnciller meydana çıkmıştır. Elde bunlardan dördü kalmıştır. Lütfen bu dörtten hangisi orijinal İncildir? Dördü de orijinal derseniz, o zaman İncil tabirini kullanmayın İnciller deyin de, herkes tek İncil olmadığını bilsin.
Eğer sen yok illa başka bir İncil var diyorsan senin bahsettiğin İncil hakkında delil vermelisin yoksa sadece iftira durumuna düşer.
CEVAP
Hayır biz öyle bir şey demiyoruz. Dört İncilden hangisi orijinal diyoruz? Dördü de orijinal derseniz, niye İznik Konsilindeki bütün İnciller orijinal olmuyor ki? Bozulmadan aslı durana, tek olana orijinal denir. Dört tanesine yüz tanesine, insan kelamı karışmış olana orijinal denmez.
İncil kitabını Allahü teâlâ İsa aleyhisselama mı yoksa havarilere mi indirmiştir?
İncil bilindiği gibi Kutsal Ruhun yönlendirmesi ile Tanrısal vahiy yolu ile İsa Mesihin hayatından kesitler, öğütler, uyarılar ve İsa’nın elçileri tarafından yapılmış olaylar ve söylenmiş sözlerdir.
CEVAP
Bu nasıl tarif öyle? Kutsal ruh kim? Bu kutsal ruh Tanrıyı mı yönlendiriyor? Şöyle yap böyle yap diye ona akıl mı veriyor? Yoksa İsa’nın adamlarını mı? Onu asacaklar bari siz hayatını sözlerini yazın mı diyor? Arasına da kendi hayatlarınızı yazın mı diyor? Anlaşılan o ki, bu İnciller Allah kelamı değil, papazların sözleridir.
Öncelikle elimizdeki İncillerin bozulmuş olduğunu ispatlamalısın.
CEVAP
4 tane olunca bozulmamış mı oluyor? Yani ne kadar çok olursa o kadar mı sağlam oluyor? Çok olunca sağlam oluyorsa İznik Konsilindekileri niye yırttınız? Daha çok ve daha sağlam olurdu. Öyle ya daha kuvvetli, daha çok olsun diye tanrı sayısını üçe çıkardığınız gibi İncil sayısını daha fazla yapmanız gerekmez mi? Elde dört tane İncil bulunması, İncilin bozulduğunu gösteren gerçek bir vesikadır. Başka vesikaya gerek yok. Onlar bile birbirini tutmamaktadır.
Size göre bir şey çok olursa mı daha iyi daha kuvvetli olur? Birbirlerine yardım ederler, eksiklerini tamamlar mı diyorsunuz? O zaman üç tanrı az değil mi? Dört İncil çok az gelmez mi? İznik konsiline lanet okumuyor musunuz? O kadar İncili niye yok etti diye.
Sizin tanrınız bir öyle bir böyle mi konuşuyor? Hepsi tanrınızın kitabı ise niye tek değil de dört? Yok, tanrımızın suçu yok, bunu İsa'nın arkadaşları yaptı diyorsanız, ki yukarıda İsa'nın elçilerinin yazdığını söylemiştiniz, o takdirde bunlara emin diye ve yazdıklarına doğru diye nasıl inanıyorsunuz? Ayrıca, elçi, resul peygamber demektir. Yani size göre İsa tanrı, havarileri de elçiler yani peygamberler! Tanrınızı insanlar asıyor, elçileri birbirini tutmayan sözler yazıyor, tanrınız bir şey yapamıyor, kutsal ruhunuz ikaz ediyor vs. Siz bu masallara yani hurafelere gerçekten nasıl inanıyorsunuz?
Yoksa kutsal olmayan ancak kendisine kutsal bir kitap havası vermek isteyen uyduruk bir kitabın sözlerine bakarak İncile bozulmuş demen doğru değildir.
CEVAP
Kur’an-ı kerime bakarak İncillere bozulmuş demiyoruz. İnciller kendileri biz bozuğuz diye haykırıyor. Bir kere inat ederek hep İncil diyorsunuz, niye İnciller demiyorsunuz? Biz bu dördünden hangisi doğru diyoruz? Siz içlerinden şu doğru deyin, biz onun yanlış
olduğunu ispat edelim. Çünkü her İncilde birbirini tutmayan sözler vardır. Çünkü her İncilde İsa, ya tanrıdır, ya tanrının oğludur veya kutsal ruhtur. Derdinizi anlıyoruz, 4'ü de doğru derseniz, birbirindeki tenakuzların varlığından ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. 3'ü yanlış derseniz, yanlış şeye niye inandığınıza cevap veremeyeceksiniz. Ne kötü durumdasınız böyle? Bırakın çok tanrılı dini de gelin Müslüman olun.
Elinizdeki muharref ( bozulmuş) İncillerde bile İsa aleyhisselamın, en iyilerine "sen şeytansın" dediği kimselerin sözlerine ve yazdıklarına hangi delillere dayanarak itimat ediyorsunuz?
Şeytan insanlığın kurtulması için Petrusu ayartmaya çalışmıştır ve İsa da Şeytanı azarlamıştır.
CEVAP
İsa insanlığın kurtulmasını istemiyor muydu? Şeytan ondan daha çok mu insanlığın kurtulmasını istiyordu? Anlaşılan şeytan sizinkilerden daha çok insanlığın kurtulması için çalışmış. Sizinkiler bilememiş, bileniniz de üstelik azarlamış ha! Vay beee!
İncil, sizin okuduğunuz kitaplar gibi hikaye kitabı değildir, inceleyerek okumak gerekir.
CEVAP
Önce İncil tabirini lütfen kullanmayın gerçeğe aykırı oluyor. İnciller deyin ki yanlış olmasın. İncilleri hikaye kitabı gibi okumayın demeniz gerekir.
İnciller denilen bu hikaye kitaplarındaki masalları din kitabı diye nasıl düşünmeden okuyorsunuz?
Birkaç veya birkaç yüz papaz bir araya gelip İncilleri, bazı kitapları ret ve kabul ederken, neye göre, hangi kıstaslara göre yapmışlardır?
Mesela, İznik Konsili elli İncili yok ederken; elde mevcut İbranice İncil nüshasını bulundurmayı yasaklarken ve 4 İncili kabul ederken, bunu neye dayanarak yapmışlardır?
İznik konsilinde o olaylar olmamıştır, bu sadece iftiradır
CEVAP
Tarihi gerçekler bir yana, elinizdeki 4 İncil, o olayların delili olmuyor mu? Bu olayları inkâr etmek, İsa peygamber diye biri yoktur demek gibi bir şey değil mi? Ha 2 İncil olmuş, ha 4 olmuş ha bin tane olmuş ne fark eder ki? İznik konsilini inkâr edince, İncil sayısı
dörde düşünce gerçek İncil ortaya mı çıktı yani?
Aslı bulunmayan, yanlışlarla dolu, durmadan değiştirilen bir kitabı hangi delillerle ilahi sayıyor ve her kelimesi Allah tarafındandır diyorsunuz?
İncile aslı yok diyorsunuz. Peki aslı olmayan bir şeyin, sahte veya doğru olup olmadığını nereden biliyorsunuz?
CEVAP
Yukarıda siz yazmıştınız, şeytanın insanlığın kurtulması için çalıştığını, bunun için Petrus’u ayartmaya çalıştığını bu yüzden İsa’nın onu azarladığını yazan kitaplarınız mı asıl? Hâşâ Allah’ın oğlu olduğunu söyleyen İnciller mi orijinallerdir? Günahsız oğlunu çarmıha gerdiren İnciller mi orijinaldir? İçinde hiçbir hukuk sistemi bulunmayan İnciller mi orijinal?
Yoksa sizin uyduruk kitabınız kendisine kutsal bir hava vermek için mi böyle diyor?
CEVAP
İsa aleyhisselam yüce peygamberdi. İncil hak kitaptı. Kur'an böyle söylüyor. Bu mu uyduruk? Biz buna iman ediyoruz, iman etmesek zaten Müslüman olamayız. İsa aleyhisselam ölmedi, göğe kaldırıldı, kıyamete yakın gelecek, Hıristiyanların çanına ot tıkayacak. İçkiyi, domuzu yasak edecektir.
Siz ise, İsa peygambere hem tanrının oğlu, hem tanrı diyor, hem de insanlar onu çarmıha gerdi, onu öldürdü diyorsunuz. İnsanlığın kurtuluşu için, günahlarının affı için diyorsunuz. İnsanlığın kurtuluşu için Petrus’u ayartan şeytanı azarladı diyorsunuz. Siz ne dediğinizi neye inandığınızı bilmiyorsunuz.
İnsanlar madem günahsız, daha ne diye onların yakasını bırakmıyor, Hıristiyan yapmaya çalışıyorsunuz, nasıl olsa günahsızlar, öyle değil mi? İnsanlar günahsız ise papazlarınız ne diye günah çıkartıyor?
Bazı misyonerler de masum çocuk bile günahkâr doğar, herkes günahkâr diyor. Günahtan kurtulmak için üç tanrıya mı inanmak gerekir? Yoksa dört İncile mi? Dört İncilden hangisine? Hazret-i İsa peygamber diye mi inanacağız, yoksa tanrı mı diye, yoksa tanrının oğlu mu diye? Yoksa kutsal ruh diye mi? Yani günahlardan kurtulmak için domuz eti mi yiyeceğiz, her gün içki mi içeceğiz? Ne yapacağız da günahlardan kurtulacağız?
Bizim kitabımızda günahlardan kurtulmanın yolu bildirilmiştir.
Siz de bize günahlardan kurtulmanın yolunu gösterin.
İnsanların öldürdüğü şey; tanrı olamaz. Hâşâ sizin tanrınız o kadar gaddar mı ki de, biricik günahsız oğlunu öldürüyor? O ölmeyince günahlar affedilmez mi? Kan istemeden günahları affetmeye sizin tanrınızın yetkisi yok mu? Sizin tanrınızın üstünde yetkili başka bir tanrı mı var da onu oğlunu öldürmeye mecbur ediyor? Papazlarınız şefkat gösterip günahları affediyor da, tanrınız niye affedemiyor? Papazlarınız kadar yetkisi yok mu? Tanrınız affetmek için kimden korkuyor? Affın şartları falan yok mu? İnciller ne kadar eksik görüyorsunuz. Kur’anda insanlığa lazım olup da olmayan tek şey gösteremezsiniz.
Neresinden bakarsanız bakın Hıristiyanlık saçma sapan bir din haline gelmiştir. Ne hukuk sistemi, ne ceza sistemi, ne diğer sistemlerin hiç birisi yok. Kuralsız bir oyun bile olmaz. Kuralsız din olur mu hiç? Harama düşmemek için neler yapmalıyız? Siz de haram yok mu? Kâfir olmak yani dinden çıkmak yok mu? Siz de ibadet yok mu? Kur'anda İsa aleyhisselam, (Rabbim namazı ve zekâtı emretti) diyor. Atalarınız her hususu değiştirip kaldırdığı gibi bunu da kaldırmış anlaşılan. Kaidesiz sınırsız yaşamak insanlara mahsus değildir, hayvanlara mahsustur. Sosyal sistemlerinizde çeşitli sayısız kaideler var, dininizde niye yok? Allah insanları yaratıp başı boş mu bıraktı öyle? Kur'anda miras taksiminden tutun, ceza kanunları, hukuk kanunları, alış veriş kanunları, ibadetlerin esasları hepsi açıkça bildirilmiştir. Yanlış da olsa, İncillerde bir hukuk sistemi var mıdır? Yoksa körü körüne böyle saçma dört kitaba nasıl inanıyorsunuz?


Yorumlar - Yorum Yaz
Nizam-ı Alem Ocakları

    FACEBOOK SAYFASI

  


Anket
Kur'an-ı Kerim'in günlük yaşantımızda Hangi amaçla Okuyorsunuz
AlışSatış
Dolar32.226332.3555
Euro34.840934.9806
Hava Durumu
DOST SİTELER

 

Osmanlı Padihşahları